Kastvaksystemen

Altijd een vaste plek voor uw kleding.

Persoonsgebonden kledingkasten

Persoonsgebonden kledingkasten zorgen ervoor dat de schone kleding op één vaste plek beschikbaar is. Vooraf bepalen we de grootte van de vakken die elke medewerker tot zijn beschikking krijgt. Dit is afhankelijk van de grootte van uw kledingpakket en het aantal gewenste verschoningen per week.

Vuilgoedverzamelaar

In de vuilgoedverzamelaar wordt de vuile kleding gedaan en verzameld. Zo is dit gescheiden van uw schone ruimte en de schone werkkleding.

 

  • Werknemers hebben alleen toegang tot hun eigen werkkleding.
  • Onze chauffeur verzorgt de inlegservice: de kleding en kasten worden genummerd voor een optimale service.
  • In combinatie met ons beheersysteem beperken we de kans op verlies en diefstal.
  • Leidinggevenden hebben toegang tot alle kasten door middel van een moedersleutel.

Onze kledingkasten zijn te combineren met geautomatiseerde kledinguitgiftesystemen, lockers en andere kleedkamertoepassingen. Meer weten? Informeer naar de mogelijkheden.